نمرات میان ترم آشنایی با اینترنت بهار۹۱

با سلام 

نمرات میان ترم آشنایی با اینترنت بهار ۹۱ از طریق فایل زیر قابل دسترسی خواهد بود.

 

لیست نمرات 

موفق باشید.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید