موضوع پروژه ترم تابستانی

با سلام

موضوعات پروژه ترم تابستانی:

1- مهندسی مجدد در فرآیندهای مالی سیستم های کسب وکار

2- بازاریابی مبتنی بر مدیریت دانش (KM-based Marketing)

3- شناسائی مدل های برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های کسب وکار و تحلیل آنها

 

موفق باشید.

/ 0 نظر / 11 بازدید