سلام

باتوجه به اتمام زمان دریافت پروژه های این ترم دانشجویانی که موفق نشده اند به هر دلیلی پروژه ارائه نمایند  در روز ٢ شنبه ٢٣ آذر ماه بعد از ظهر در سازمانبه من مراجعه نموده تا نسبت به وضعیت نمره ایشان تصمیم گیری شود مراجعه دانشجویانی که درس را به صورت معرفی به استاد گرفته اند ضروری است

با تشکر . کریمیان

/ 0 نظر / 5 بازدید