فرصت برای اعتراضات

با سلام 

به یاری خدا روز سه شنبه از ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸ در سازمان خواهم بود برای رسیدگی به اعتراضات دانشجویان. گرچه تا آن تاریخ اعتراضاتی که از طریق ای میل هم به دست من برسد بررسی خواهد شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید